องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ


การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ