องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตน [ 21 ต.ค. 2562 ]20
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 7 ม.ค. 2562 ]22
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2562 ]23
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 มี.ค. 2561 ]22