องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก) [ 2 เม.ย. 2563 ]87
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]190
3 รางานผลการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]63
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]127
5 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]104
6 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]64
7 ประกาศใช้เรื่อง คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกขเรื่องทั่วไป และร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) ของอค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก ประจําป 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]97
8 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]70