วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 3 หลังพร้อมติดตั้งรื้อถอน ขนย้ายและจัดเตรียมสนามกีฬา และพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 54 0029และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก รหัสครุภัณฑ์ 416 54 0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการสอนเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนหัน ม.11 (สายหนองถั่วแปบ-อบต.โนนประดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง