องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๖ : “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม และผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลต่างๆ

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09