องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน


วันที่ 16 มกราคม 2565

อบต.กุดจอก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปีสกิน จำนวน โค 1 ตัว ของเกษตรกร หมู่ที่ 14 บ้านโนนเเดง

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09