องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ,ชี้แจงระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ,หารรือแนวทางในการดำเนินงานกองทุนฯ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒

2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09